Skip to main content

Privacyverklaring

Wie is Moekotte Media?

Moekotte Media Creative Agency is een dienstverlener die zich richt op het produceren van (video)content in opdracht van bedrijven, organisaties, particulieren, instellingen en agencies. We maken o.a. promotiefilms, bedrijfsfilms, nieuws- en achtergrondverhalen, documentaires, corporate movies, instructievideo’s, productvideo’s, dronevideo’s, luchtbeelden, animaties en aftermovies en zijn gevestigd in Enschede. Wij opereren landelijk, maar zijn voornamelijk actief in Twente en Overijssel.

Moekotte Media is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wat mag je van Moekotte Media verwachten?

Wij vinden je privacy belangrijk en hechten grote waarde aan het zorgvuldig en veilig omgaan met gegevens van websitebezoekers, relaties en opdrachtgevers.

Dit doen wij in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verkopen jouw gegevens nooit aan derden. Wel maken we gebruik van de dienstverlening van andere partijen die namens mij gegevens verwerken. Met deze partijen sluiten we een verwerkersovereenkomst af, zodat ook zij zorgvuldig omgaan met jouw gegevens. Partijen waarmee we samenwerken zijn de diensten MailChimp, WeTransfer en Gripp. Gripp gebruiken wij om offertes en facturen te versturen naar (potentiële) klanten. Mailchimp gebruiken wij voor communicatiedoeleinden, bijvoorbeeld om gerichte aanbiedingen te kunnen doen aan (potentiële) klanten van Moekotte Media. WeTransfer gebruiken we voor het verzenden en opleveren van bestanden. Daarnaast delen wij gegevens met andere partijen indien dat vanuit wet- en regelgeving of op basis van een contractuele bepaling verplicht is. Bijvoorbeeld met de belastingdienst of een andere overheidsinstantie. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waar de gegevens voor verkregen zijn.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch
 • Gegevens over je activiteiten op onze website, bijvoorbeeld in ons portfolio of in onze testimonials
 • Bankrekeningnummer

Wij verwerken je gegevens vanaf het moment dat je:

 • Moekottemedia.nl bezoekt
 • Telefonisch contact met Moekotte Media opneemt
 • Je gegevens aan ons verstuurt via het contactformulier, via mail of via social media, bijvoorbeeld om een offerte op te vragen
 • Gebruik maakt van onze dienstverlening, of wanneer we op een andere manier met elkaar in contact zijn gekomen

Het kan gebeuren dat wij gegevens over je verwerken die we niet direct van jou verkregen hebben, maar bijvoorbeeld via een relatie of opdrachtgever. Ook dan verwerken we deze gegevens enkel voor een vooraf vastgesteld en gerechtvaardigd doel.

Wat doet Moekotte Media met jouw gegevens?

Moekotte Media verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Moekotte Media analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Moekotte Media verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Moekotte Media bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Gegevens worden niet langer dan 7 jaar bewaard. Dit om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Moekotte Media en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jouw te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@moekottemedia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Over dit privacy statement

Moekotte Media kan dit privacy statement wijzigen, bijvoorbeeld zij daartoe verplicht is op grond van privacy wet- en regelgeving. We adviseren je om regelmatig kennis te nemen van mogelijke wijzigingen. Deze versie is gemaakt in december 2021.

Disclaimer

Via deze website stellen wij informatie beschikbaar over de diensten die Moekotte Media verricht. Wij besteden er de uiterste zorg aan om jou als bezoeker voortdurend te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Moekotte Media is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie. Ook geeft Moekotte Media geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid.

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site berust bij Moekotte Media. Onder Moekotte Media verstaan wij hier Moekotte Media of één van haar dochterondernemingen / handelsnamen.

Op de diensten van Moekotte Media zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Kunnen we jou helpen met een corporate video?